Bestemmingen

Het gebouw van de Hippolytuskapel heeft niet altijd een kerkelijke bestemming gehad. De meest uiteenlopende bestemmingen zijn voorbijgekomen. Van ‘Godshuys’ tot ammunitiemagazijn.

 

‘Godshuys’ en Zusterhuis

Het pand werd begin 1400 gebouwd als ‘Godshuys’ en kreeg destijds de naam Heilige Geestkapel toebedeeld. Na de Reformatie in 1572 – toen het protestantisme dominant werd in Nederland – werd het omgevormd tot een zusterhuis. Vervolgens werd het in 1578 in gebruik genomen als een protestants Meisjesweeshuis, waarna het in 1581 – een halve eeuw lang – een ammunitiemagazijn werd, waar wapenuitrustingen, kurassen, oude slagzwaarden en geweren bewaard werden.  

Impressie van de Hippolytuskapel

 

Opslag

De eeuwen daarna heeft de Hippolytuskapel gefungeerd als pakhuis (vanaf 1623), boekenmagazijn voor de Technische School (vanaf 1793) en opslagplaats voor glas- en aardewerk (vanaf 1803).

 

Aula

In 1923 werd het gebouw gehuurd door de Technische School die het 50 jaar als aula gebruikte, waar de sporen nog altijd zichtbaar van zijn.  

 

‘Godshuys’

In 1973 kwam de geschiedenis van het gebouw als het ware volledig rond. De Stichting Sint Hippolytuskapel werd huurder van het gebouw en het kreeg opnieuw een religieuze bestemming. Sindsdien is het in ere herstelde ‘Godshuys’ op de oude Delft bekend als de Sint Hippolytuskapel.