Bijbelse kleuren

In de Bijbel wordt veel gebruik gemaakt van de symbolische betekenis van kleuren.

Waar woorden rationeel zijn hebben kleuren een verwijzende kracht naar de menselijke emotionaliteit. Kleuren laten ons niet alleen schoonheid ervaren, maar brengen ons ook geestelijke diepgang.

Ook heiligen kunnen veelal – zij het niet altijd – aan hun kledingkleuren worden herkend.

De tien voornaamste kleuren, die zowel positief als negatief kunnen verwijzen, staan hieronder kort weergegeven.

Wit

Rein, blij, onschuldig, vreugdevol, geestelijk, nieuw.
Maar ook: noordelijk, secundair, bleek, zwak, nachtelijk.

Rood

Aards, vurig, godvrezend, liefdevol, verlossend, spontaan, eervol, dapper, strijdvaardig, menselijk.
Maar ook: onbezonnen, gevaarlijk, oostelijk, sterk als het rood van ijzer.

Geel

deugdelijk, verstandig, stralend, hooggeplaatst, beschermend, warm.
Maar ook: haat en nijd, zuidelijk, brutaal.

Bruin

Down-to-earth, krachtig, betrouwbaar, handig, veerkrachtig, veilig, stabiel, ondersteunend.
Maar ook: saai, teruggetrokken, ordinair, onopvallend.

Blauw

Beheerst, matigend, trouw, duidelijk, helder, standvastig, vreugdevol, het hogere, hooggeplaatst.
Maar ook: koel, afstandelijk, van een hogere orde: onbereikbaar.

Groen

Gezond, mild, vrolijk, hoopvol, bezonnen, vrij.
Maar ook: halsstarrig, geneigd tot ontbinding.

Oranje

Prestatiegericht, aandachttrekkend, veelkleurig.
Maar ook: onbestendig, geldingsdrang, opvallend.

Paars en Violet

Chic, purper, kostbaar, luxe, wetenschappelijk, koninklijk, trouw, autoriteit.
Maar ook: rouw, voorbereidend, boetedoening, ingekeerd.

Oker (met rood)

Waarschuwend, van een hogere orde.
Maar ook: schadelijk, bedrieglijk, gevaarlijk.

Zwart

Deftig, deemoedig, treurend, betrokken bij de dood, rouwmoedig, westelijk.
Maar ook: