De omgevingsvergunning

De vele karakteristieke grachten en monumentale panden in de historische binnenstad van Delft maken dit gebied tot een rijksbeschermd stadsgezicht. Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat voor het aanbrengen van wijzigingen aan de kapel op de Oude Delft in het oude centrum een omgevingsvergunning vereist is.

De aanvraag voor de vergunning diende vergezeld te gaan van een uitgebreide motivatie, voorzien van algemene informatie over de kapel, het verhaal achter de ramen, het ontwerp, diverse constructietekeningen en een plan van aanpak. In de zomermaanden is hier met succes aan gewerkt.

Het vervangen van het huidige glas-in-lood door nieuwe gebrandschilderde ramen voor de kapel kon in september – na diverse gesprekken, overleggen, toelichtingen, aanpassingen en toevoegingen – op goedkeuring rekenen van de afdeling Vergunningen, de afdeling Monumenten en de Welstandscommissie van de gemeente Delft.  Een tijdrovend, maar uiteindelijk bevredigend proces.

De Welstandscommissie liet – bij het positieve advies – overigens schriftelijk weten “verheugd te zijn dat er een passende bestemming voor de bestaande glasramen is gevonden”. Verder gaf zij aan “overtuigd te zijn van de zorgvuldigheid van de uitvoering, ook in relatie tot de inpassing in het monument, dat wil zeggen de bevestiging van de glazen in de dagkanten van de vensters en in de bakstenen montanten en traceringen”. Tenslotte liet de commissie weten dat zij ziet “hoe de compositie als geheel samenhangt en tot deze vormgeving heeft geleid”, maar dat zij zich had kunnen voorstellen dat de heiligenfiguren in de breedte iets meer ruimte was gegeven”.

Met de omgevingsvergunning ‘in de tas’ zal de focus vanaf nu meer en meer op het brandschilderen van de ramen komen te liggen.