Hippolytus

Hippolytus is de patroon van de kapel en beschermheilige van de stad Delft.

 

Hippolytus, de patroon van de kapel

Bekering

Hippolytus liet zich door Laurentius tot Christus brengen omdat hij getroffen was door diens standvastigheid tijdens de folteringen die Laurentius moest doorstaan.

Toen hij Laurentius – na zijn marteldood – eerbiedig had begraven, was dat tegen het zere been van toenmalig keizer Valerianus.

De keizer was  ‘not amused’ en gebood Hippolytus – op straffe van de dood – van zijn ‘dwaling’ terug te komen. Hippolytus weerstond de keizer echter, die hem daarop achter een paar wilde paarden liet vastbinden die hem net zolang door distels en dorens sleepten tot hij bezweek.

 

A horse is a horse

De naam Hippolytus kan vertaald worden met ‘paardenlosmaker’ of ‘paardenuitspanner’, maar ook met ‘degene die door paarden wordt vermorzeld’.