Verhaal en ontwerp

Er bestaat een ‘gerede kans’ dat het Amsterdamse productiehuis ‘marcosch media‘ een 40 minuten documentaire over de totstandkoming van de Heiligen Vensters gaat realiseren.

Al enige tijd zijn er gesprekken gaande over de opzet, uitvoering en (financiële) haalbaarheid van het project.

Maar – voor nu – veel leuker: er zijn inmiddels ook een paar verkennende filmopnames gedaan.

In het onderstaande interview wordt de achtergrond van de Hippolytuskapel kort toegelicht. En wordt uiteengezet hoe het verhaal van de kapel tot uiting komt in het ontwerp van De Heiligen Vensters.

Liever lezen? Of meer weten? Kijk dan op Het verhaal en/of Het ontwerp.