Het Jozef-venster

Het eerste venster, aan de linkerkant van de kapel, is aan Jozef gewijd.

Jozef is patroon van de Kerk en werd vooral gezien als een zorgzame, rechtschapen man. Hij was de pleegvader (‘voedstervader’) van Jezus en de man van Maria, die hij immer getrouw beschermde en ondersteunde. 

 

Verbindende betekenis

Jozef, de rustige, meelevende , zorgzame man die Maria en Jezus beschermde en ondersteunde

Jozef stond bekend om zijn nederigheid en respect voor anderen. Maar ook om zijn zorg, bescherming en sterke familiebanden. Hij was goed in het opbouwen van relaties en in samenwerken. Jozef was een voorbeeld van gehoorzaamheid en trouw aan zijn geloof.

Dit alles verbond hem sterk met de religieuze gemeenschap en inspireerde anderen zijn voorbeeld te volgen.

 

 

Symboliek

Jozef draagt zijn belangrijkste symbolen bij zich: een staf waar lelies uit groeien en de winkelhaak van de ambachtsman.

Achter Jozef zijn – als een soort schaduw – lelies afgebeeld die de vorm benaderen van het paard achter Hippolytus in het raam helemaal rechts.

Het zachtmoedige van de vrouwelijke lelies en de kracht van het mannelijke paard staan aan beide uiteinden van de vensters. Ze zijn qua vorm grotendeels gelijk, maar qua karakter tegengesteld.

 

Realisatie

De realisatie van het Jozefvenster is nog niet ingepland.

Momenteel wordt gewerkt aan het Jezusvenster. De voortgang hiervan is te volgen in de artikelen onder Nieuws.

Jozef met Christuskind (gravure van Michel Natalis, ca 1620-1668)