Het Hippolytus-venster

Het venster helemaal aan de rechterkant is opgedragen aan Hippolytus.

Hippolytus is vooral bekend als kerkvader en als eerste heilig verklaarde tegenpaus. Ook is hij patroon van de kapel en de beschermheilige van de stad Delft. Daarnaast ontleent ‘Hippoliet’ bekendheid als een door paarden vermorzeld martelaar.

 

Verbindende betekenis

Hippolytus is uiteraard voor de kapel van bijzondere betekenis omdat hij de patroon van de kapel en van de stad Delft is. 

Hippolytus was een priester en leider in de kerk van Rome. Zijn inzet voor de gemeenschap maakte hem een verbindende figuur die gelovigen in hun spirituele leven begeleidde en leidde. Daarnaast droegen zijn theologische en liturgische werken bij aan het versterken van de christelijke gemeenschap en aan het behouden van de christelijke traditie.

Hippolytus stierf als martelaar voor zijn geloof, wat hem tot een symbool van standvastigheid en trouw aan de christelijke overtuigingen maakte. Zijn offer inspireerde anderen en versterkte de band binnen de vroege christelijke gemeenschap.

 

Symboliek

Hippolytus is in het venster afgebeeld met in zijn rug een vage afbeelding van z’n belangrijkste symbool, het paard. Ontdek in het artikel Hippolytus welke verrassende andere links Hippolytus heeft met het paard.

Hippolytus, patroon van de kapel en beschermheilige van Delft

Om de balans tussen de vijf vensters te behouden komt de vorm van het steigerende paard ook terug in het meest linkse raam achter Jozef. Maar dan als vrouwelijke lelies.

 

Realisatie

De realisatie van het Hippolytusvenster is nog niet ingepland.

Momenteel wordt gewerkt aan het Jezusvenster. De voortgang hiervan is te volgen in de artikelen onder Nieuws.

Hippolytus, zoals te zien op een anoniem schilderij in de kapel